Kasvavate energiahindade taustal mõtleb hetkel iga hoone omanik kuidas küttekuludelt säästa ja hoonet soojapidavamaks muuta. Üks lahendustest on kindlasti akende vahetamine. Sobivaima toote valimine võib tunduda keerukas ja seepärast oleme oma kodulehel esitanud võrdlused erinevate lahenduste vahel. Vaata toodete “tehnilised andmed” tabelit kus on kõrvutatud akende U-väärtused ja vali sobiv profiil. Võta ühendust meie müügijuhiga ning küsi konsultatsiooni ja eelarvestust.

U-väärtus määrab akna soojapidavuse.

U-väärtus (vahel nimetatakse ka U-arvuks) näitab akna soojusjuhtivust. See on suhtarv, mis näitab energia kadu ühe ruutmeetri suuruse pinna kaudu 1°C temperatuuri erinevuse korral ühe tunni jooksul.

Meelde tasub jätta, et mida väiksem U-väärtus, seda soojapidavam on aken ja energiasäästlikum on maja. Tänapäevastel akendel jääb U-väärtus enamasti 0,7 ja 1,0 vahele.