Kas aknaid saab paigaldada ka talvel? Parim aeg akende paigaldamiseks ei sõltu aastaajast, vaid ehitusjärgust. Aknaid paigaldades peavad seina-, lae- ja katusekonstruktsioonid olema kuivad ning katus peab olema vettpidav nii, et sademed ei kahjustaks tooteid. Kindlasti ei tohi aknad kokku puutuda märgade materjalidega.

Akende paigaldamisel talvisel perioodil tuleb vaid vaida õiged materjalid. Tänapäevased montaaživahud on kasutatavad ka päris madalate miinuskraadide juures ja seega on võimalik aknaid paigaldada ka talviste ilmadega. Küll aga tasub arvestadada, et aknaid ei saa paigaldada, kui külmakraadid on madalamad kui -18°C.

Sügis-talvisel ajal tuleb peale akende paigaldamist uusehitistes jälgida, et hoone niiskustase ei oleks suur ja vajadusel kasutada niiskusimurit.

Kõik meie tooted tarnitakse ehitusobjektile pakendatuna puitalusel. Kaitseks tolmu ja sademete eest on alusele pakendatud tooted kaetud kilega. See kile tuleb eemaldada pakendilt esimesel võimalusel, et vältida veeauru kondenseerumist kile alla. Kilesse pakendatud tooteid ei tohi hoiustada ilmastikutingimuste mõju käes (sademed, päikese UV-kiirgus) ega liigniiskes ja tolmuses ruumis.

Detailsema info akende paigaldamise ja hoolduse kohta leiate siit: https://www.lasita.ee/dokumentatsioon/