Kõik aknad vajavad enne talve hoolt ning praegu on just õige aeg need külmaks ajaks korda seada. Kui aken on korralikult hooldatud ning puhastatud, siis võib kindel olla, et see funktsioneerib tõrgeteta ka pakasega.

Esmalt on vajalik muidugi korralik akende pesu ja puhastamine. Soovitame meeles pidada, et puitpindadel tuleks vältida kontakti lahustite, alkoholi, bensiini või agresiivsete puhastusvahenditega.
Mitte kasutada poleerivaid puhastusaineid. Toodete puhastamisel kasutada selleks ettenähtud neutraalse pH-tasemega vahendeid. Kindlasti ei tohi tooteid puhastada teravaotsaliste tööriistadega (noad, metall-pahtlilabidad jms), mis kahjustavad puitu või klaasi pealispinda.
Ühe õpetliku video akna pesemisest leiate siit.

Peale tavapärase puhastuse soovitame teha akendele ja ustele igal aastal ka ülevaatuse. See tagab toodete pikaajalise tõrgeteta funktsioneerimise.

Ette võiks võtta järgmised tööd:
1. kõrvaldada tolm ja mustus puitosade ja tihendi vahelt tolmuimejaga;
2. puhastada veeliistu veeäravoolu avad;
3. puhastada tihend veega niisutatud lapiga;
4. puhastada ja hooldada puitosad AS Lasita Aken poolt soovitatud spetsiaalse
hoolduskomplektiga: puhastusvahendiga immutatud lapiga puhastada puidupinnad; kuivatada
puhta lapiga; pehme lapiga kanda piki kiudu puidule hooldusvahend;
5. puhastada, õlitada ja reguleerida sulused vastavalt ROTO NT aknasulustega akende hooldusjuhendile (vt AS Lasita Aken Garantiitingimused _ LISA 4);
6. tammepuidust lävepakkudega välistuste ja rõduuste lävepakud üle õlitada vähemalt üks kord
aastas.

Täiendavat informatsiooni ja lisateavet saate meie esindustest. Vajadusel abistame Teid reguleerimis- ja parandamistöödel.