Päike kütab üha kuumemalt ning kui olete planeerimas uut kodu või vahetamas aknaid olemasoleval, siis lõuna- ja läänepoolsemate akende puhul, eriti veel suure klaaspinna korral, tasub juba varakult mõelda ka päiksekaitse peale.

Meie pakuma oma akendele lisaks tavalisele klaasile teisehulgas ka päikesekaitse klaasi. Tegemist on klaasiga, mis vähendab läbi klaasi siseneva päikeseenergia hulka. Päikese soojus- ja valgusenergia, mis jõuab klaasini, peegeldatakse osaliselt tagasi, osaliselt neeldub klaasis ja osaliselt läbib klaasi. Päikesekaitseklaasid jagunevad massvärvitud (absorbeerivad) ja kattega (reflekteerivad) klaasideks. Eriti levinud on kombi-klaasid, mille puhul päikesekaitsefunktsiooniga on ühildatud ka energiasäästufunktsioon.

COOL-LITE SKN on päikesekaitse-ja energiasäästu klaas, mis laseb hästi läbi nähtavat valgust ning omab madalat peegeldustegurit ja päikesefaktorit. SGG COOL-LITE SKN on SKNi perekonna kõige neutraalsem klaas. Koos nähtava valguse suure läbivusega blokeerib see klaas tõhusalt soojust. SKN 176 on sobiv valik, kui on soov vältida häirivaid peegeldusi ja tagada fassaadi võimalikult loomulik väljanägemine. SGG COOL-LITE SKN 165 ja 154 vähendavad veelgi tõhusamalt siseneva päikesesoojuse hulka. SGG COOL-LITE SKN tooted on hea valik ülekuumenemise ärahoidmise ning samas ruumi soojuskadude vähendamiseks. Samuti vähenevad kulutused ruumi jahutamisele suvel

Massvärvitud klaas PARSOL – hall ja pruun klaas neelavad koos soojusenergiaga ka samas suurusjärgus valgust, mis võib osutuda väikese aknapinna puhul häirivaks. Kõikidele toonitud klaasidele on omane madal nähtava valguse peegeldustegur, mis on tunduvalt väiksem enamuse päikesekaitseklaaside vastavatest näitajatest. Massvärvitud päikesekaitseklaaside kasutamisel fassaadis on vajalik klaasi karastamine, mis elimineerib termilise purunemise.

Kui vajate nõu ja abi sobiva klaaspaketi valikul, siis võtke julgelt ühendust meie müügimeeskonnaga.

Vaata päikesekaitse klaaside tutvustust mille on koostanud GLASSOLUTIONS Baltiklaas:


Esmakordselt postitatud: 04.2020
Täiendatud: 05.2023