Tuletõkkeaken on aken mis takistab tule ja suitsu kiiret levikut hoones. Tuletõkke aken peab olema testitud ning omama sertifikaati mis kinnitab tuletõkke kindlust määratud aja jooksul. Tule takistamisele piiratud aja osas viitab number mis on tootegrupil. Näiteks EI30 aken peab tõkestama tule levikut vähemalt 30 minuti jooksul

Tuletõkkeaknaid kasutatakse ameti-ja haridusasutustes kui ka kortermajadest ning eramutest. Aken võib olla nii avatav kui ka mitte avatav.
Tuletõkkeakent ei saa paigaldada leiliruumile sest aknas kasutatav klaaspakett reageerib kuumusele kui sauna köetakse.

Meie tootevalikus on olemas tuletõkkeaknad EI30. Valida saab nii puit kui ka puitalumiinium profiilide vahel. Aknad on võimalik tellida samasuguse viimistlusega nagu hoone ülejäänud avatäited. Nii näevad need täiesti tavaliste akende moodi välja ja sobivad teiste hoone akendega.

Küsimuste korral võta ühendust meie müügiosakonnaga.