L A S I T A

DOKUMENTATSIOON

Toodame kvaliteetseid puidust ja puit-alumiiniumist aknaid, rõdu-,
lükand-, ja välisuksi ning puitkonstruktsioonil klaasfassaade.

Kataloogid ja tehnilised lehed

Kvaliteedi hindamise alusdokumendid

Sertifikaadid

Tulepüsivad puitaknad

Lasita Aken AS-il on sertifikaat nii avaneva ja mitteavaneva puidust kui puitalumiiniumist tuletõkkeakna tootmiseks.

Sisseavanev Lasita IV 92 EI30 ja Lasita IV 92-ALU EI30 vastavad tulepüsivusklassile EI 30, mis tähendab, et aken püsib tulekahju korral terviklikuna ning soojusisolaatorina vähemalt 30 minuti jooksul. Sertifikaadid tõendavad, et kõik vastavuse hindamisele ja toodetele esitatavad nõuded, mis on kirjas EN16034:2014 standardi lisas ZA on rakendatud ja tooted vastavad ettenähtud nõuetele.